Excel pogojno oblikovanje vrstic

V Excel tabelah pogosto pride prav, da se celotna vrstica samodejno obarva z določeno barvo, v kolikor je izpolnjen nek pogoj. To doseže Excel pogojno oblikovanje vrstic, kjer kot pogoj uporabimo status, osebo, datum, številčno vrednost ali karkoli drugega.

Excel pogojno oblikovanje vrstic si bomo pogledali na primeru, kjer se celotna vrstica obarva glede na izposojenost knjige. Ko je knjiga na voljo, je vrstica bele barve, če je knjiga izposojena pa se vrstica obarva rdečkasto.

Excel pogojno oblikovanje vrstic

1. Izbereš vse vrstice, katere želiš, da se obarvajo, ko izpolnijo zastavljen pogoj. Ponavadi to pomeni označitev vseh vrstic razen povsem zgornje, kjer se nahajajo naslovi stolpcev. To narediš tako, da klikneš številko “2” na začetku druge vrstice in nato tipki Ctrl+dol.

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 2. izberi vrstice

2. Klikneš zavihek Osnovno (Home).

3. V skupini Slogi (Styles) klikneš možnost Pogojno oblikovanje (Conditional formatting).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 3. pogojno oblikovanje

4. Klikneš Novo pravilo (New rule).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 4. novo pravilo

5. Klikneš Uporabi formulo za določanje celic za oblikovanje (Use a formula to determine which cells to format).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 5. uporabi formulo

6. Pod Oblikuj vrednosti, kjer velja ta formula (Format values where this formula is true) vneseš:

=$A2="Izposojeno"
Excel pogojno oblikovanje vrstic - 6. formula

7. Klikneš gumb Oblika (Format).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 7. oblika

8. Klikneš zavihek Polnilo (Fill), izbereš želeno barvo in klikneš gumb V redu (OK).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 8. oblikuj celice

9. Ponovno klikneš V redu (OK).

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 9. v redu

10. Pravilo pogojnega oblikovanja nastaviš tako, da se vrednosti v stolpcih Pravilo (Rule) ter Velja za (Applies to) pričneta v isti vrstici. V našem primeru se morata obe pričeti v 2. vrstici.

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 10. upravljaj pravila

In tako ustvariš Excel pogojno oblikovanje vrstic.

Excel pogojno oblikovanje vrstic - 11. končni rezultat

PS: Če koga zanimajo knjige s tega spiska, si lahko pogleda članek Knjige za osebno rast.

~ ~ ~

Želite boljše tabele?
Za vas izdelam Excel tabele ali Google Sheets preglednice po naročilu.

Excel vodiči:
Dvojniki · Filtriranje · Pogojno oblikovanje · Sortiranje · Spustni seznam · VLOOKUP