Excel sortiranje

Microsoft Excel omogoča sortiranje podatkov po abecedi, po datumu, od A do Ž, Ž do A, največjega do najmanjšega in najmanjšega do največjega. Zelo uporabna funkcionalnost, ki si jo bomo pogledali na primeru spiska družabnih iger.

Excel sortiranje

Družabne igre so trenutno razporejene od najbolje ocenjene do najslabše ocenjene (stolpec “BoardGameGeek ocena”), mi pa jih bomo razvrstili po naslovu tj. stolpec “Naslov družabne igre” bomo sortirali po abecedi od A do Ž.

Excel sortiranje po abecedi

1. Izbereš podatke (nabor celic ali celoten stolpec), ki jih želiš razporediti po abecedi.

Excel sortiranje po abecedi - 1. izberi celice

2. Klikneš zavihek Podatki (Data).

Excel sortiranje po abecedi - 2. zavihek podatki

3. Klikneš Razvrsti od A do Ž (Sort A to Z).

Excel sortiranje po abecedi - 3. razvrsti od A do Ž

4. Izbereš Razširiti izbor (Expand the selection). V kolikor bi izbral “Nadaljevati s trenutnim izborom” (Continue with the current selection) bi Excel razvrstil zgolj izbrane podatke in ne celotnih vrstic, kar bi podatke potencialno pokvarilo.

Excel sortiranje po abecedi - 4. razširiti izbor

5. Klikneš Razvrsti (Sort).

Excel sortiranje po abecedi - 5. razvrsti

V kolikor se podatki nahajajo v tabeli ali pa imate vključene filtre, jih lahko razvrstite po abecedi s klikom na filtre zgornje vrstice. Podatke pretvorite v tabelo tako, da jih izberete in kliknete tipki Ctrl+T.

Excel sortiranje po abecedi - 6. tabela filtri

In tako izvedeš Excel sortiranje po abecedi.

~ ~ ~

Želite boljše tabele?
Za vas izdelam Excel tabele ali Google Sheets preglednice po naročilu.

Excel vodiči:
Dvojniki · Filtriranje · Pogojno oblikovanje · Sortiranje · Spustni seznam · VLOOKUP