Microsoft Excel

Microsoft Excel je eno najbolj uporabnih orodij za urejanje in razumevanje podatkov ter vodenje projektov. Zelo rad ga uporabljam in posledično podjetjem ter posameznikom ponujam naslednje storitve:

Izdelava Excel tabel po naročilu
Izdelujem Excel tabele po potrebah in željah stranke, popravljam obstoječe tabele in jih izboljšujem za boljšo preglednost ter lažji vnos podatkov.

Uporabni Excel vodiči

Dvojniki
Članek pred vami vsebuje navodila, kako označiti, prikazati in odstraniti Excel podvojene vrednosti, ki jim rečemo tudi Excel dvojniki. Slednje si bomo pogledali...

Filtriranje
Microsoft Excel omogoča filtriranje podatkov, kar je zelo uporabno, ko jih imamo ogromno, želimo pa videti zgolj določene. Excel filtriranje si bomo pogledali na...

Funkcija VLOOKUP
Funkcija VLOOKUP() v programu Microsoft Excel je močno orodje za iskanje in pridobivanje specifičnih podatkov iz tabele ali obsega. Ali upravljate z...

Pogojno oblikovanje vrstic
V Excel tabelah pogosto pride prav, da se celotna vrstica samodejno obarva z določeno barvo, v kolikor je izpolnjen nek pogoj. To doseže Excel pogojno...

Sortiranje
Microsoft Excel omogoča sortiranje podatkov po abecedi, po datumu, od A do Ž, Ž do A, največjega do najmanjšega in najmanjšega do največjega. Zelo uporabna...

Spustni seznam
Excel spustni seznam (imenovan tudi Excel spustni meni) omogoča hiter in prijeten vnos podatkov ter zmanjšuje število napak pri vnosu le-teh. Sledijo najkrajša...